Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit ter invulling van het Besluit uitvoering Crisis- en hertstelwet artikel 6r

Geldend van 14-03-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit ter invulling van het Besluit uitvoering Crisis- en hertstelwet artikel 6r

Het college besluit:

 • -

  op grond van artikel 6r van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet een aantal bouwwerken, opgenomen in de Bijlage aanwijzing vergunningsvrije bouwwerken 2022, op en rond de woning aan te wijzen als bouwwerken waar tot invoering van de Omgevingswet geen omgevingsvergunning voor nodig is en deze dus vergunningsvrij te verklaren per 1 oktober 2022;

Ondertekening

Bijlage 1 aanwijzing vergunningsvrije bouwwerken 2022

Op het voorerfgebied

Dakkapel

 • -

  hoogte, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, minder dan 1,75 meter;

 • -

  onderzijde meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet;

 • -

  bovenzijde meer dan 0,5 meter onder de daknok met uitzondering van woningen in de ‘bomenbuurt’ in Loosdrecht waar deze maatvoering met handhaving van de oorspronkelijke nok minimaal 0,2 meter dient te bedragen;

 • -

  zijkanten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak;

 • -

  niet meer dan één dakkapel per dakvlak;

 • -

  zelfde horizontale lijn als bij de dakkapel bij de buren op een doorgaand dak;

 • -

  voorzien van een plat dak, met uitzondering voor een dakhelling van meer dan 60 graden waarbij ook voorzien kan worden van een aangekapte dakkapel;

 • -

  niet gelegen in een gebied met de aanduiding ‘karakteristiek’ volgens het bestemmingsplan;

 • -

  niet gelegen in een beschermd dorps- en stadsgezicht;

 • -

  niet bij, op of aan een monument.

Vervangen van kozijnen

 • -

  zelfde maatvoering als bij de bestaande situatie voor de wijziging aan het hoofdgebouw;

 • -

  niet gelegen in een gebied met de aanduiding ‘karakteristiek’ volgens het bestemmingsplan;

 • -

  niet gelegen in een beschermd dorps- en stadsgezicht;

 • -

  niet bij, op of aan een monument.

Zonnepanelen

 • -

  op het dakvlak

 • -

  niet gelegen in een gebied met als aanduiding in het bestemmingsplan: ‘karakteristiek’;

 • -

  niet gelegen in een beschermd dorps- en stadsgezicht;

 • -

  niet bij, op of aan een monument.