Klachtenregeling gemeente Vaals 2023

Geldend van 10-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Klachtenregeling gemeente Vaals 2023
Citeertitel Klachtenregeling gemeente Vaals 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2023 nieuwe regeling

27-02-2023

gmb-2023-98015

23.0001175