Regeling vervalt per 01-01-2026

Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptatieve maatregelen rechtspersonen Goeree-Overflakkee 2023-2025

Geldend van 15-03-2023 t/m 31-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptatieve maatregelen rechtspersonen Goeree-Overflakkee 2023-2025
Citeertitel Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptatieve maatregelen rechtspersonen Goeree-Overflakkee 2023-2025
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Tijdelijke subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen Goeree-Overflakkee

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2023 01-03-2023 01-01-2026 nieuwe regeling

28-02-2023

gmb-2023-97821

Z-20-125757/154196