Regeling vervallen per 24-03-2023

Algemene plaatselijke verordening Wageningen 2023

Geldend van 07-03-2023 t/m 23-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Wageningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Wageningen 2023
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Wageningen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25a van de Alcoholwet
 13. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 14. artikel 25d van de Alcoholwet
 15. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 16. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 17. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 19. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 20. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 21. artikel 25b van de Alcoholwet
 22. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 23. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening 2014, wijziging 2020, Drank en horecaverordening Wageningen en de Beleidsregels sluitingstijden voor horecabedrijven in de gemeente Wageningen 2006.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2023 24-03-2023 nieuwe regeling

30-01-2023

gmb-2023-96419

Onbekend.