Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s gemeente Nunspeet

Geldend van 21-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nunspeet
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s gemeente Nunspeet
Citeertitel Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE's gemeente Nunspeet
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE's
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2023 Nieuwe regeling

21-02-2023

gmb-2023-96284

821232