Verordening op de raadscommissies – gemeente Borger-Odoorn – 2023-II

Geldend van 11-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 24-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de raadscommissies – gemeente Borger-Odoorn – 2023-II
Citeertitel Verordening op de raadscommissies – gemeente Borger-Odoorn – 2023-II
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-10853

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2023 24-02-2023 Nieuwe regeling

23-02-2022

gmb-2023-94576

Onbekend.