Regeling vervallen per 01-05-2024

Besluit Parkeergarages 2023

Geldend van 01-05-2023 t/m 30-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit Parkeergarages 2023
Citeertitel Besluit Parkeergarages 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Besluit Parkeergarages 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2023 01-05-2024 nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-92084

Onbekend.