Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2023

Geldend van 03-03-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2023
Citeertitel Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2023 01-01-2024 Nieuwe regeling

22-02-2023

gmb-2023-91395

Onbekend.