Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030

Geldend van 04-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Winterswijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030
Citeertitel Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regionale woonagenda Achterhoek 2015-2025 en de Notitie kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2023 nieuwe regeling

16-02-2023

gmb-2023-91285

II-02