Regeling vervallen per 18-04-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden lachgasverbod 2023

Geldend van 07-03-2023 t/m 17-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Oegstgeest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden lachgasverbod 2023
Citeertitel Aanwijzingsbesluit gebieden lachgasverbod 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2023 18-04-2024 nieuwe regeling

21-02-2023

gmb-2023-91146

Z/22/162223/372641