Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openlijk gebruik andere softdrugs dan lachgas 2023

Geldend van 07-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oegstgeest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openlijk gebruik andere softdrugs dan lachgas 2023
Citeertitel Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openlijk gebruik andere softdrugs dan lachgas 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2023 nieuwe regeling

21-02-2023

gmb-2023-91104

Z/22/162223/377754