Ondermandaatbesluit 2023 teamleider/coach team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier

Geldend van 07-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2022

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2023 teamleider/coach team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier

 • A.

  Hierbij verleen ik, C. Huizing, teamleider/coach van het team Inwonerszaken, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 11 maart 2020 verleende goedkeuring, ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd aan:

  • 1.

   de beleidsmedewerkers Inwonerszaken,

  • 2.

   de specialisten Inwonerszaken,

  • 3.

   de medewerkers Inwonerszaken; en

  • 4.

   de medewerkers begraafplaatsen;

 • dit voor zover de betreffende bevoegdheden tot hun takenpakket behoren maar met uitzondering van besluiten op bezwaar;

 • B.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juni 2022.

 • C.

  Gelijktijdig met het inwerkingtreding van dit besluit wordt het Ondermandaatbesluit 2020 teamleider/coach team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier ingetrokken.

Ondertekening

Leek, 24 februari 2023

C. Huizing

Teamleider/coach team Inwonerszaken