Beleidsregels braderieën en snuffelmarkten Ridderkerk

Geldend van 02-03-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels braderieën en snuffelmarkten Ridderkerk

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk en de burgemeester van Ridderkerk, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Gelet op de artikelen 2.24 tot en met 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 en gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

B e s l u i t:

De Beleidsregels braderieën en snuffelmarkten Ridderkerk vast te stellen.

Artikel 1. Inleiding

Goede braderieën en snuffelmarkten dragen bij aan de levendigheid in Ridderkerk. Niet alle braderieën en snuffelmarkten die in het verleden zijn georganiseerd hadden dat effect. Een kwaliteitsslag is daarom noodzakelijk.

Het doel van deze beleidsregels is te komen tot braderieën en snuffelmarkten in Ridderkerk met een hoogwaardige uitstraling, een lokale (en regionale) aantrekkingskracht en een economische meerwaarde. Bestaande beleidsregels bieden momenteel te weinig mogelijkheden om kwalitatieve randvoorwaarden te stellen aan braderieën en snuffelmarkten. Middels deze beleidsregels wordt dit vastgelegd.

Artikel 2. Definitie braderie en snuffelmarkt

Onder een braderie wordt verstaan: een activiteit in de openlucht waar vermaak centraal staat en waarbij een deel van de activiteiten commercieel (hoofdzakelijk betrekking hebbend op het kopen en/of verkopen van goederen of diensten (handel) met als doel het maken van winst) van aard is.

Onder een snuffelmarkt wordt verstaan: een activiteit in de openlucht waar alleen (gebruikte) goederen worden verkocht. Voor zover deze activiteiten ook op vermaak gericht zijn, worden ze beschouwd als evenement, bijvoorbeeld een themamarkt zoals een zomermarkt, kerstmarkt, paasmarkt enz.

In deze beleidsregels wordt niet onder snuffelmarkt verstaan: de weekmarkt in Ridderkerk.

Artikel 3. Regels braderieën en snuffelmarkten

De volgende regels worden verbonden aan de organisatie van een braderie en/of snuffelmarkt:

  • Iedere organisator mag maximaal 2 braderieën en/of snuffelmarkten per jaar organiseren. Om meerdere organisatoren een kans te bieden en om de diversiteit van de braderieën en snuffelmarkten te waarborgen wordt dit maximum ingesteld. Indien dezelfde rechtspersonen of natuurlijke personen verschillende handelsnamen gebruiken, worden deze beschouwd als dezelfde organisator.

  • De organisator dient zich te houden aan de vastgestelde brancheringlijst zoals opgenomen in de bijlage behorende bij deze beleidsregels.

  • Een aanlevering van de branchering van de te verkopen waren en de hoeveelheid kramen.

  • Uiterlijk één week voorafgaand aan de braderie en/of snuffelmarkt een definitieve indeling/tekening van de kramen aan te leveren.

Artikel 4. Uitgezonderd

De volgende organisatoren van braderieën en/of snuffelmarkten worden uitgezonderd van deze regeling:

  • Een Ridderkerkse ondernemersvereniging.

  • Een Ridderkerkse buurtvereniging.

  • (leerlingen van) een onderwijsinstelling.

  • Stichting Evenementen Ridderkerk (SER).

Tevens gelden deze beleidsregels niet voor evenementen anders dan braderieën en snuffelmarkten.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels braderieën en snuffelmarkten Ridderkerk”.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, op 21 februari 2023.

De secretaris,

Dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

Mw. A. Attema

Bijlage 1: Brancheringlijst behorende bij beleidsregels braderieën en snuffelmarkten Ridderkerk

Artikelgroep

Aantal standplaatsen

 

0-20

21-40

41-60

>60

AGF

2

4

4

4

Brood, koek en banket

2

4

4

4

Stroopwafels

1

1

2

3

Snoep

1

1

2

3

Patat/ broodjes

1

2

4

4

Loempia’s

1

2

2

3

Noten/ zuidvruchten

1

2

3

4

Tapenades/ olijven

-

1

2

2

Zuivel/ kaas

2

2

4

4

Vlees en vleeswaren

1

2

4

4

Bloemen en planten

1

2

4

4

Baby, kleuter en kinderkleding

1

2

2

2

Bovenkleding voor volwassenen

1

2

3

3

Ondermode/ nachtkleding

1

2

3

3

Beddengoed

-

1

2

2

Drogisterij

1

2

3

3

Horloges en sieraden

-

1

2

2

Huishoudelijke artikelen

-

1

1

2

Computer en telefoonartikelen

-

1

1

1

Lederwaren

1

1

2

3

Dierbenodigdheden

1

1

2

3

Wenskaarten

-

1

1

2

Fietsonderdelen

-

-

1

1

Branchevreemd

1

2

2

4