Reglement BRP Lelystad

Geldend van 02-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement BRP Lelystad
Citeertitel Reglement BRP Lelystad
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
  3. artikel 6 van het Besluit basisregistratie personen
  4. Verordening BRP 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement basisregistratie personen & Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2023 nieuwe regeling

17-01-2023

gmb-2023-83675

Onbekend.