VTH-uitvoeringsprogramma 2023 gemeente Borger-Odoorn

Geldend van 23-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling VTH-uitvoeringsprogramma 2023 gemeente Borger-Odoorn
Citeertitel VTH-uitvoeringsprogramma 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-8952 exb-2023-8953

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2023 Nieuwe regeling

31-01-2023

gmb-2023-79721

Onbekend.