Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Dijk en Waard 2023

Geldend van 23-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Dijk en Waard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Dijk en Waard 2023
Citeertitel Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Dijk en Waard 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2023 01-01-2022 nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-79177

Onbekend.