Regeling vervallen per 30-12-2023

Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2023

Geldend van 21-02-2023 t/m 29-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2023
Citeertitel Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Aanwijsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2023 30-12-2023 nieuwe regeling

07-02-2023

gmb-2023-73208

Z.76213