Gedragscode Integriteit dagelijks bestuurders waterschap Aa en Maas juni 2021

Geldend van 25-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 12-06-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Gedragscode Integriteit dagelijks bestuurders waterschap Aa en Maas juni 2021
Citeertitel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-8156 exb-2023-8157

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 33, derde lid, van de Waterschapswet
  2. artikel 45 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2023 12-06-2021 Nieuwe regeling

11-06-2021

wsb-2023-1970

Onbekend.