Regeling vervallen per 01-06-2023

Subsidieregeling Winterfonds voor midden- en kleinbedrijf gemeente Doetinchem

Geldend van 13-05-2023 t/m 31-05-2023 met terugwerkende kracht vanaf 03-04-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Doetinchem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Winterfonds voor midden- en kleinbedrijf gemeente Doetinchem
Citeertitel Subsidieregeling Winterfonds voor mkb gemeente Doetinchem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2023 03-04-2023 01-06-2023 wijziging artikel 8

09-05-2023

gmb-2023-208644

Onbekend.
18-02-2023 13-05-2023 nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-70770

Onbekend.