Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bergen

Geldend van 17-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen (NH)
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bergen
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bergen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanbestedingswet 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Werkorganisatie BUCH.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2023 nieuwe regeling

31-01-2023

gmb-2023-69105

Onbekend.