Regeling vervallen per 01-07-2024

Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland

Geldend van 01-01-2024 t/m 30-06-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland
Citeertitel Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 59a van de Provinciewet
  2. artikel 166 van de Provinciewet
  3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Vaststellen RES Voortgangsdocumenten 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 01-07-2024 artikel 1, 7, 12a, bijlage 1, 3

21-11-2023

prb-2023-15587

PZH-2023-843145069
14-12-2023 01-03-2023 01-01-2024 artikel 6, 9

21-11-2023

prb-2023-14780

PZH-2023-843145069
01-03-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

31-01-2023

prb-2023-1718

Onbekend.