Bekendmaking Besluit aanwijzing bevoegd functionaris Wpg

Geldend van 15-02-2023 t/m heden

Intitulé

Bekendmaking Besluit aanwijzing bevoegd functionaris Wpg

Het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas maakt bekend dat zij een bevoegd functionaris als bedoeld in artikel 9, derde lid, 10, vijfde lid, 11, eerste, tweede en vierde lid, en 13, derde lid, van de Wet politiegegevens heeft aangewezen.

Het besluit kunt u inzien (zie linkerzijde pagina).