Regeling vervallen per 01-07-2023

Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 - 1

Geldend van 16-02-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 - 1
Citeertitel Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 - 1
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet
  3. Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2023 01-01-2023 01-07-2023 nieuwe regeling

02-02-2023

bgr-2023-211

Onbekend.