Algemene Inkoopvoorwaarden provincie Groningen 2023

Geldend van 15-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Algemene Inkoopvoorwaarden provincie Groningen 2023
Citeertitel Algemene Inkoopvoorwaarden provincie Groningen 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Inkoopvoorwaarden provincie Groningen 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2023 nieuwe regeling

31-01-2023

prb-2023-1596

K45838