Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 3 februari 2023, houdende regels omtrent het bevorderen van de integriteit van Provinciale Staten (Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2023)

Geldend van 15-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 3 februari 2023, houdende regels omtrent het bevorderen van de integriteit van Provinciale Staten (Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2023)
Citeertitel Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2023
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp organisatie
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15, derde lid, van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2023 nieuwe regeling

03-02-2023

prb-2023-1499

5213018