Provinciale Staten- en waterschapverkiezingen: alles wat u moet weten

Geldend van 08-02-2023 t/m heden

Intitulé

Provinciale Staten- en waterschapverkiezingen: alles wat u moet weten

Op woensdag 15 maart kunt u uw stem uit brengen voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en het bestuur van het waterschap, Brabantse Delta.

Stemmen in Moerdijk

Binnen de gemeente Moerdijk mag u bij elk willekeurig stembureau uw stem uit brengen. Daarom staat op uw stempas geen adres meer van een stembureau bij u in de buurt. De stembureaus zijn geopend op 15 maart van 07:30 tot 21:00 uur en zijn makkelijk bereikbaar en toegankelijk. Elk stembureau heeft een gehandicaptenparkeerplaats en er ligt een leesloep.

Kijk op www.moerdijk.nl/verkiezingen waar u uw stem in de gemeente kunt uitbrengen.

Als u gaat stemmen dan dient u naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

Mijn paspoort, ID-kaart of rijbewijs is kwijt of gestolen. Hoe kan ik toch stemmen?

U mag stemmen als u een Verklaring van Vermissing laat zien in het stembureau. Samen met een document waar u naam en foto op staan, bijvoorbeeld een OV-chipkaart. Een Verklaring van Vermissing vraagt u aan bij de gemeente.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

De stempassen worden uiterlijk 28 februari 2023 bij u bezorgd. Echter ontvangt niet iedereen een stempas voor deze verkiezingen. Voor de verkiezing van de Provinciale Staten en voor het waterschap, Brabantse Delta, gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden Provinciale Staten:

 • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn;

 • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;

 • kiezers hebben de Nederlandse nationaliteit;

 • kiezers moeten op de dag van de kandidaatstelling (30-01-2023) ingeschreven staan in de gemeente die valt onder de provincie Noord-Brabant.

Voorwaarden waterschap Brabantse Delta:

 • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn;

 • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;

 • kiezers hebben de Nederlandse nationaliteit;

 • EU-onderdanen

 • niet-Nederlandse inwoners met een geldige verblijfsvergunning in Nederland

 • kiezers moeten op de dag van de kandidaatstelling (30-01-2023) ingeschreven staan in een gemeente die valt onder het waterschap Brabantse Delta.

Is uw stempas kwijt of beschadigd?

Zonder uw stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen. U kunt op 2 manieren een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan tot 10 maart 12:00 uur via onze website www.moerdijk.nl/verkiezingen. U logt dan in met uw DigiD.

Wilt u liever persoonlijk langskomen, dan kan dat tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 12:00 uur. Neem naar deze afspraak een geldig identiteitsbewijs mee.

Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen.

Wilt u in een andere gemeente binnen de provincie Noord-Brabant of het waterschap Brabantse Delta stemmen?

Moerdijkse kiezers die bij de komende verkiezingen hun stem in een andere gemeente willen uitbrengen kunnen een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezingen kan de kiezer bij elke gemeente in de provincie Noord-Brabant zijn stem uitbrengen. Met de kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kan de kiezer in elke gemeente stemmen die valt onder het waterschap Brabantse Delta.

Uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 tot 12:00 uur en ná ontvangst van de stempas kan een kiezer in persoon bij de balies van het gemeentehuis een verzoek doen tot afgifte van een kiezerspas. Neemt u een geldig identiteitsbewijs mee. Online kunt u tot en met vrijdag 10 maart 2023 tot 12 uur een kiezerspas aanvragen.

Een kiezerspas kan vervolgens ook weer worden omgezet in een onderhandse volmacht.

Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen?

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen voor de verkiezing van de Provinciale Staten en/ of het waterschap Brabantse Delta, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Dit machtigen kan op 2 manieren:

Onderhandse volmacht:

Dit kunt u doen door de achterzijde van de kiezerspas volledig in te vullen en te ondertekenen. Overdracht van de stempas aan een andere Moerdijkse kiezer kan tot en met de verkiezingsdag. Hiervoor moet u samen met de gemachtigde het volmachtsbewijs op de achterkant van uw stempas invullen en ondertekenen. De stempas verandert daarmee in een volmachtsbewijs.

Aan degene die voor u gaat stemmen moet u (een kopie van) een identiteitsbewijs meegeven, die de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laat zien. Dit mag ook een foto op bijvoorbeeld een telefoon zijn. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u uw stempas via onderhandse volmacht heeft omgezet en uiteindelijk toch zelf wilt gaan stemmen, kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet u uw omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Schriftelijke volmacht:

Bent u in het buitenland of niet in de gelegenheid om de achterzijde van uw stempas te vullen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit doet u digitaal met DigiD.

U kunt tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 tot 12:00 uur met behulp van uw DigiD digitaal een volmacht aanvragen. Bent u niet in de gelegenheid om digitaal een schriftelijke volmacht aan te vragen? Dan kunt u dit schriftelijk doen met het formulier schriftelijke volmacht voor Provinciale Staten en formulier schriftelijke volmacht voor waterschappen. Na toekenning wordt de volmacht naar de volmachtgever verstuurd. U kunt dan niet meer stemmen met uw stempas. Ook kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen.

Voorwaarden:

 • Zowel de gemachtigde als de volmachtgever:

 • mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;

 • moeten op 15 maart 2023 18 jaar of ouder zijn;

 • beide personen moeten op 30 januari 2023 (dag van de kandidaatstelling) in de provincie Noord-Brabant en/of in het waterschap Brabantse Delta ingeschreven staan.

Een gemachtigde mag tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem maximaal 2 volmacht stemmen uitbrengen.

Hoe worden de stemmen geteld?

Op woensdag 15 maart na 21:00 uur tellen de stembureauleden alle stemmen. Dit gebeurt in het stembureau.

Op donderdag 16 maart controleert het gemeentelijk stembureau (GSB) de uitslag van de stembureaus. Dit gebeurt bij de Borgh in Zevenbergen (IJshof 1, 4761 BE). De aanvang van de zitting van het GSB is om 10:00 uur. Als er een telfout is gemaakt dan telt een nieuwe ploeg tellers de stemmen opnieuw. De zitting is openbaar en u mag daarbij komen kijken.

Op donderdag 23 maart 2023 stellen de centrale stembureaus de verkiezingsuitslag vast.

 • Het hoofdstembureau van Provinciale Statenverkiezingen is bij de gemeente Tilburg.

 • Het centrale stembureau van de waterschapsverkiezing is bij het hoofdkantoor van Waterschap Brabantse Delta in Breda.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Kijk op www.moerdijk.nl/verkiezingen. Daar leest u alles over de verkiezingen.

Ook kunt u bellen naar 14 0168 of een e-mail toesturen naar verkiezingen@moerdijk.nl.

Ondertekening