Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) gemeente Moerdijk

Geldend van 09-02-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) gemeente Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

Gelet op:

artikelen 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet,

artikel 108 van de Gemeentewet,

artikel 2 en 3 van de Verordening naamgeving en nummering Gemeente

Moerdijk;

artikel 6 van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen,

Besluiten:

tot vaststelling van het “Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) gemeente Moerdijk”

Artikel 1 Straatnaamgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk hebben voor de volgende projecten straatnamen vastgesteld.

 • 1.

  Voor het project ‘Logistiek Park Moerdijk’, d.d. 8 december 2022, in de woonplaatsen: Moerdijk/ Zevenbergschen Hoek:

 • a.

  Interne Baan

 • b.

  Exportweg

 • c.

  Cargoweg

 • d.

  Palletweg

 • e.

  Handelsweg

 • f.

  Nieuwe Moerdijkseweg

 • g.

  Containerweg

 • 2.

  Voor het project ‘Koningin Julianastraat’, d.d. 26 januari 2023, in de woonplaats Fijnaart:

 • a.

  Koningin Maximastraat

 • b.

  Prinses Amaliastraat

 • 3.

  Voor het project ‘Wethouder Trompersstraat’, d.d. 26 januari 2023, in de woonplaats Langeweg:

 • a.

  Kapucijnenstraat

 • b.

  Serafijnstraat

Verduidelijkend kaartmateriaal ligt gedurende twee weken tijdens de openingstijden bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage.

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) gemeente Moerdijk”.

Ondertekening

Zevenbergen, 01-02-2023

namens burgemeester en wethouders van Moerdijk,

H. Vennix

Medewerker beleidsuitvoering, team veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving