Besluit aanwijzen specifiek elektronisch kanaal voor indiening/verzending van verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) langs elektronische weg

Geldend van 09-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hulst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit aanwijzen specifiek elektronisch kanaal voor indiening/verzending van verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) langs elektronische weg
Citeertitel Besluit aanwijzen specifiek elektronisch kanaal voor indiening/verzending van verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) langs elektronische weg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.1 van de Wet open overheid
  2. artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de Burgemeester, heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2023 nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-56176

Onbekend.