Regeling vervallen per 01-07-2023

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek

Geldend van 09-02-2023 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek
Citeertitel Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek 2023
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  5. Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2023 01-07-2023 nieuwe regeling

05-10-2022

bgr-2023-195

Onbekend.