Regeling vervallen per 25-04-2024

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

Geldend van 01-01-2023 t/m 24-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk
Citeertitel ’Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.51 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)
  2. VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MOERDIJK

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 25-04-2024 nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-47155

Onbekend.