Regeling vervalt per 01-01-2025

Nadere regels tijdelijk noodfonds energielasten maatschappelijke organisaties De Wolden 2023

Geldend van 03-02-2023 t/m 31-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie De Wolden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels tijdelijk noodfonds energielasten maatschappelijke organisaties De Wolden 2023
Citeertitel Tijdelijk noodfonds energielasten maatschappelijke organisaties
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2023 01-01-2023 01-01-2025 Nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-47109

Onbekend.