Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023, eerste wijziging

Geldend van 03-02-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023, eerste wijziging
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

30-01-2023

gmb-2023-46877

Onbekend.