Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022

Geldend van 01-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022
Citeertitel Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3 van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen
  2. artikel 10.23 van de Wet milieubeheer
  3. artikel 10.24 van de Wet milieubeheer
  4. artikel 10.25 van de Wet milieubeheer
  5. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2024 artikel 15a, toelichting

01-11-2023

gmb-2023-478447

Onbekend.
02-02-2023 01-02-2024 Nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2023-45751

Raadsbesluit d.d. 21 december 2022, nr. 85/2022