Regeling vervalt per 15-01-2027

Huisvestingsverordening Oostzaan 2022

Geldend van 02-02-2023 t/m 14-01-2027

Algemeen

Overheidsorganisatie Oostzaan
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Oostzaan 2022
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Oostzaan 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervalt op 15 januari 2027. Deze regeling vervangt de Huisvestingsverordening Oostzaan 2020 Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2023 15-01-2027 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2023-44101

Onbekend.