Beleidsplan preventie, vergunningverlening, toezicht & handhaving 2023-2027

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsplan preventie, vergunningverlening, toezicht & handhaving 2023-2027

Op 20 december 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas het Beleidsplan “preventie, vergunningverlening, toezicht & handhaving 2023-2027” vastgesteld.

Waterschap Aa en Maas richt zich op de realisatie van de waterdoelen uit het Waterbeheerplan 2022-2027 (WBP). Het in stand houden en verbeteren van onze waterstaatswerken en het zorgen voor goede naleving van water gerelateerde wet- en regelgeving horen daar onlosmakelijk bij. Dat doen wij door zorgvuldige, duidelijke, betrouwbare en transparante inzet van onze instrumenten preventie, vergunningverlening, preventie, toezicht en handhaving. In het beleidsplan is beschreven op welke wijze wij daar invulling aan geven.

Tegelijk met de bekendmaking van dit beleidsplan wordt het beleidsplan van de voorgaande periode (2019 – 2022) ingetrokken.