Benoemen (plaatsvervangend) leden DB WM 8KTD i.v.m. installatie nieuwe colleges

Geldend van 01-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2022

Intitulé

Benoemen (plaatsvervangend) leden DB WM 8KTD i.v.m. installatie nieuwe colleges

Het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD;

Gelet op:

 • -

  de artikelen 13 en 19 van de Gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD;

Overwegende dat:

 • -

  het Algemeen Bestuur bevoegd is om leden en plaatsvervangende leden van het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD te benoemen op voordracht van de colleges;

 • -

  de zittingsduur van de leden van het Dagelijks Bestuur op het moment van de op 16 maart 2022 gehouden gemeenteraadsverkiezingen is afgelopen;

 • -

  de gemeenteraad van Achtkarspelen op 9 juni 2022 vier nieuwe wethouders heeft geïnstalleerd;

 • -

  de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel op 12 juli 2022 drie nieuwe wethouders heeft geïnstalleerd;

 • -

  de colleges van B&W van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel na installatie wethouders hebben voorgedragen als lid van het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD;

 • -

  de voorzitter van een openbaar lichaam bevoegd is om het openbare lichaam "Werkmaatschappij 8KTD" in rechte te vertegenwoordigen;

 • -

  het uit oogpunt van kenbaarheid wenselijk is om de rol van voorzitter niet slechts aan een functie, maar ook op naam aan te wijzen;

Besluit voor de periode met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2022 te benoemen:

 • 1.

  als voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD en van het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD: de heer mr. O.F. Brouwer;

 • 2.

  als leden van het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD:

  • a.

   de heer drs. L.J. Gebben (tevens plaatsvervangend voorzitter);

  • b.

   mevrouw T. Willemsma;

  • c.

   de heer J. Spoelstra;

 • 3.

  als plaatsvervangend leden van het Dagelijks Bestuur:

  • a.

   voor de heer drs. L.J. Gebben: mevrouw C.M. de Pee;

  • b.

   voor de heer mr. O.F. Brouwer: de heer S.W. Vegelin;

  • c.

   voor mevrouw T. Willemsma: mevrouw B. van Zandbergen;

  • d.

   voor de heer J. Spoelstra: de heer T.O. Brinkman.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 22 november 2022,