Verordening op de Gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit gemeente Westerkwartier 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de Gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit gemeente Westerkwartier 2023
Citeertitel Verordening op de Gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit gemeente Westerkwartier 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Deze verordening treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

14-12-2022

gmb-2023-41821

1969106050