Regeling vervallen per 01-02-2023

Wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel

Geldend van 01-02-2023 t/m 31-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel
Citeertitel Wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming
  2. artikel 2.3, zesde lid, van de Wet natuurbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2023 01-02-2023 nieuwe regeling

13-12-2022

prb-2023-1034

C2294137