Machtiging Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant

Geldend van 27-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2022

Intitulé

Machtiging Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre maakt bekend, dat het in de vergadering van 24 januari 2023 heeft besloten

Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant als volgt te machtigen:

 • 1.

  Aan de bestuurder van Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant (hierna: VT), machtiging te verlenen overeenkomstig art 10:12 Awb tot:

  • a.

   het inzetten van spoedhulp jeugd op basis van verwijzing als ware zij een medisch verwijzer;

  • b.

   het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een (spoed)machtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 6.1.8 lid 1 Jeugdwet buiten kantoortijden.

 • 2.

  De bestuurder van VT is bevoegd de in artikel 1 ontvangen machtiging door te verlenen aan medewerkers van VT mits die de functie van geregistreerd jeugdzorgwerker hebben.

 • 3.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2022 in werking na bekendmaking in het gemeenteblad.

 • 4.

  De ‘Machtiging Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant’ wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop ‘Machtiging Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant’ in werking treedt.

Ondertekening

Waalre,

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre,

gemeentesecretaris

mr. drs. R.L. Franken

burgemeester

M.F. Oosterveer