Nota bodembeheer gemeente Laarbeek 2022-2033

Geldend van 28-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Laarbeek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota bodembeheer gemeente Laarbeek 2022-2033
Citeertitel Nota bodembeheer gemeente Laarbeek 2022-2033
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-3885

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35 van de Gemeentewet
  2. artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit
  3. artikel 4.2.3 van de Regeling bodemkwaliteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2023-37495

Onbekend.