Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Staphorst 2023

Geldend van 28-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Staphorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Staphorst 2023
Citeertitel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Staphorst 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  4. Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Staphorst 2015. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2023 nieuwe regeling

17-01-2023

gmb-2023-36735

Z43656