Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet gemeente Borger-Odoorn

Geldend van 27-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet gemeente Borger-Odoorn
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet gemeente Borger-Odoorn
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2023-3684

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 41, eerste lid, van de Alcoholwet
  3. Alcoholregeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2023 01-07-2021 Nieuwe regeling

17-01-2023

gmb-2023-35650

Onbekend.