Beleidsnotitie sociale woningbouw Ermelo 2022

Geldend van 26-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ermelo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsnotitie sociale woningbouw Ermelo 2022
Citeertitel Beleidsnotitie sociale woningbouw Ermelo 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsnotitie sociale woningbouw Ermelo 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2023 nieuwe regeling

07-12-2022

gmb-2023-32650

e22037961