Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2022

Geldend van 24-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Alblasserdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2022
Citeertitel Nadere regels Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2023 01-01-2022 nieuwe regeling

08-11-2022

gmb-2023-28834

Onbekend.