Regeling vervalt per 01-07-2024

Tijdelijk addendum op de Beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016 gemeente Houten

Geldend van 20-01-2023 t/m 30-06-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Tijdelijk addendum op de Beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016 gemeente Houten
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het addendum op de beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016 vervalt op 1 juli 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2023 01-01-2023 01-07-2024 nieuwe regeling

10-01-2023

gmb-2023-24984

Onbekend.