Beleidsregels Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2023

Geldend van 19-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lopik
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2023
Citeertitel Beleidsregels Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2023-2243

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Jeugdwet
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Beleidsregels Jeugdwet & Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2023-23223

Onbekend.