Regeling vervallen per 22-02-2024

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MOERDIJK

Geldend van 01-01-2023 t/m 21-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MOERDIJK
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  3. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vastgesteld op 3 februari 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 22-02-2024 nieuwe regeling

08-12-2022

gmb-2023-21992

Onbekend.