Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot ontheffingverlening parkeerschijfzones (Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023)

Geldend van 17-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot ontheffingverlening parkeerschijfzones (Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023)
Citeertitel Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Parkeernota Edam-Volendam
  2. Parkeerverordening Edam-Volendam 2020
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2020.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2023-17950

Z22118289/D-ADV-22242069