Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam houdende de aanwijzing van terreinen en weggedeelten voor parkeerschijfzones (Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023)

Geldend van 17-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam houdende de aanwijzing van terreinen en weggedeelten voor parkeerschijfzones (Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023)
Citeertitel Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, tweede en derde lid, van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2022.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2023-17853

Z22118289/D-ADV-22242069