Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Middelburg 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Middelburg 2023
Citeertitel Verordening afvalstoffen/reinigingsrechten Middelburg 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening afvalstoffen/reinigingsrechten Middelburg 2023
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 Verordening afvalstoffen/reinigingsrechten Middelburg 2023

10-11-2022

gmb-2023-17363

Onbekend.